Welkom op de website van Siderea.

Siderea is een innovatief energie-adviesburo voor het bedrijfsleven en huishoudens op het gebied van duurzame energietechnieken.


Op deze website wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid energie 'te winnen' uit een duurzame bron. Dat is een (energie)bron die niet vervuilt en ook niet 'op' raakt. Ik kan u verzekeren, dat is even wennen. Want feitelijk gaat u met een duurzame bron ZELF energie produceren.

Maar waarom al die moeite. Iedereen is tenslotte verzekerd van een onbeperkte aanvoer van energie....of toch niet. Er is namelijk nogal wat discussie over dat woordje 'onbeperkt'. In de actualiteit heet het dan 'leveringszekerheid'.

Wat is er aan de hand. Onze energie is afkomstig uit één enkele bron. En die ene bron lijkt niet groot genoeg om aan onze toekomstige energievraag te voldoen. Met andere woorden, de onbeperkte levering van energie staat ter discussie zolang wij afhankelijk blijven van die ene (fossiele) bron.

Op deze website vindt u een overzicht van duurzame bronnen die geschikt zijn voor bedrijven en huishoudens. En gaat u echt aan de slag, bekijk eens welke adviesproducten van Siderea voor uw situatie behulpzaam kunnen zijn.


Rob de Bree
SIDEREA