Productie zonnestroom in Nederland.
November 2014, uitstekende maand.


November 2014 was qua zonnestroom-productie een maand zeer hoge opbrengsten. In grote delen van het land lagen de opbrengsten tot wel 50% hoger dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2014, zeer slechte maand.


Oktober 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met minder dan gemiddelde opbrengsten. In het hele land lagen de opbrengsten zo’n 15% lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2014, prima maand.


September 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met meer dan gemiddelde opbrengsten. In het hele land lager de opbrengsten wel 10% hoger dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2014, iets minder dan gemiddeld.


Augustus 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met iets minder dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2014, meer dan gemiddeld.


Juli 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met meer dan gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2014, meer dan gemiddeld.


Juni 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met bovengemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2014, iets minder dan gemiddeld.


Mei 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die iets onder het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2014, iets minder dan gemiddeld.


April 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die onder het gemiddelde lagen. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
RECORDmaand Maart 2014.


Maart 2014 was qua zonnestroom-productie een RECORDmaand met opbrengsten die ruim 40% boven het gemiddelde lagen. Dat is hoger dan het gemiddelde in de maand april. In de laatste 24 jaar is er nog nooit zoveel straling (daglicht) gemeten door het KNMI. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2014, meer dan gemiddeld.


Februari 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die boven het gemiddelde lagen. Vooral in het zuidoosten van Nederland lag de productie beduidend hoger. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Aanpassingen LOB archief.

De gratis overzichten met
Landelijke Opbrengstberekeningen (LOB) worden de komende maanden aangepast. De berekeningen worden voortaan uitgevoerd met een nieuwe geautomatiseerde versie van de ’Siderea PV Simulator’. De berekende opbrengsten zijn representatief voor een particuliere zonnestroominstallatie binnen de bebouwde kom. Zowel het ’optimale’ als het ’gemiddelde’ pv-systeem hebben daarbij in gelijke mate ’last’ van enige beschaduwing. De gemiddelde opbrengsten zijn in het vervolg gebaseerd op de periode 1991-2010 (voorheen 2004-2009).

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2014, minder dan gemiddeld.


Januari 2014 was qua zonnestroom-productie een maand met opbrengsten die onder het gemiddelde lagen. Alleen in het zuidoosten lag de productie beduidend hoger. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2013 beter dan gemiddeld jaar.


2013 was een beter dan gemiddeld jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland bedroeg 1042 kWh/m2. Dat is twee procent meer dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (1991-2010). De kuststrook ontving zoals gebruikelijk de meeste instraling. Het meetstation De Kooy (Den Helder) registreerde maar liefst 1114 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo beduidend lager. Zo registreerde het meetstation Deelen de minste instraling (979 kWh/m2). Zie ook de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2013.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2013, prima maand.


December 2013 was, qua zonnestroom-productie, een bovengemiddelde maand. Vooral in het zuiden van het land lag de productie flink hoger dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.