Productie zonnestroom in Nederland.
November 2018, weer een uitstekende maand.


November 2018 was een maand met 30% tot 60% hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2018, RECORD maand.


Oktober 2018 was met ruim 30% hogere opbrengsten dan gemiddeld een recordmaand. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2018, uitstekende maand.


September 2018 was een uitstekende maand met 20% hogere opbrengsten dan gemiddeld. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2018, normale maand.


Augustus 2018 was een nagenoeg gemiddelde maand. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2018, recordmaand.


Juli 2018 was een recordmaand met 30% hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2018, iets boven gemiddeld.


Juni 2018 was een maand met iets hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2018, record(?) maand.


Mei 2018 was een (super)maand met bijna 25% hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2018, (bijna) gemiddelde maand.


April 2018 was een maand met net iets lagere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2018, bovengemiddelde maand.


Maart 2018 was een bovengemiddelde maand met hogere opbrengsten dan normaal in het midden en noorden van het land. De zuidelijke helft van Nederland kende gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2018, record maand.


Februari 2018 gaat de boeken in als een record maand. In heel Nederland lagen de opbrengsten 80% to wel 100% hoger dan normaal en dat is vergelijkbaar met een normale maart maand !!!!! Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2018, zeer slechte maand.


De eerste maand van 2018 was een hele slechte. In heel Nederland lagen de opbrengsten zo'n 30% lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2017 was een prima jaar.


2017 was een prima jaar voor bezitters van zonnepanelen. De gemiddelde instraling in Nederland lag met 1060 kWh/m2 ruim 3% hoger dan het langjarig gemiddelde (1991-2010). De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, de meeste instraling. Zo registreerde meetstation Vlissingen 1140 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsnivo lager. Meetstation Deelen (Veluwe) registreerde 'slechts' 984 kWh/m2. Zie de Landelijke Opbrengstberekening volgens de
LOB pagina 2017.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2017, zeer slechte maand.


December 2017 gaat de boeken in als een zeer slechte maand. In heel Nederland lagen de opbrengsten 30% tot 40% lager dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.