Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2018, iets boven gemiddeld.


Juni 2018 was een maand met iets hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2018, record(?) maand.


Mei 2018 was een (super)maand met bijna 25% hogere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2018, (bijna) gemiddelde maand.


April 2018 was een maand met net iets lagere opbrengsten dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2018, bovengemiddelde maand.


Maart 2018 was een bovengemiddelde maand met hogere opbrengsten dan normaal in het midden en noorden van het land. De zuidelijke helft van Nederland kende gemiddelde opbrengsten. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2018, record maand.


Februari 2018 gaat de boeken in als een record maand. In heel Nederland lagen de opbrengsten 80% to wel 100% hoger dan normaal en dat is vergelijkbaar met een normale maart maand !!!!! Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.