Omschrijving producten 'PV Monitor' en 'PV Prognose'.

Voorwaarden en condities.
Op onderstaande producten van Siderea zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

PV Monitor - monitor abonnement.
Siderea berekent gedurende minimaal 1 jaar de actuele maandelijkse opbrengsten aan de hand van meetgegevens van het KNMI en de door u aangeleverde gegevens. U betaalt vooruit en het abonnement wordt NIET automatisch verlengd. Bedoeld voor mensen die willen weten of hun bestaande pv-systeem goed functioneert. Het abonnement gaat in op een door u gewenste maand en nadat het factuurbedrag is ontvangen.

PV Prognose - opbrengstprognose met jaaropbrengsten 1991 - 2010.
Siderea berekent eenmalig de jaarlijkse opbrengsten van de afgelopen 20 jaar aan de hand van historische meetgegevens van het KNMI EN de door u aangeleverde gegevens. Met dit product krijgt u de beschikking over de jaaropbrengsten van het pv-systeem over de jaren 1991 t/m 2010. Bedoeld voor mensen die overwegen een pv-systeem te kopen (kosten/baten). U ontvangt de resultaten van de berekening binnen enkele dagen nadat het factuurbedrag is ontvangen.

PV Prognose - opbrengstprognose met maandopbrengsten 1991 - 2010.
Siderea berekent eenmalig de maandelijkse opbrengsten van de afgelopen 20 jaar aan de hand van historische meetgegevens van het KNMI EN de door u aangeleverde gegevens. Met dit product krijgt u de beschikking over de maandelijkse opbrengsten van het pv-systeem over de jaren 1991 t/m 2010. Bedoeld voor mensen die gedetailleerd inzicht willen hebben in de productie van een bestaand of nog te bouwen pv-systeem. U ontvangt de resultaten van de berekening binnen enkele dagen nadat het factuurbedrag is ontvangen.

Aanleveren van gegevens over het pv-systeem.
Voor alle bovenstaande producten heeft Siderea van u de volgende gegevens nodig:

- geografische positie (lengte- en breedtegraad) of uw adres en postcode
- aantal en totaal vermogen (Wp) van de zonnepanelen
- hellingshoek zonnepanelen (0 graden is horizontaal, 90 graden is verticaal)
- oriëntatie van de zonnepanelen (zuid = 180 graden, oost = 90 graden)
- datasheet met specificaties van het gebruikte zonnepaneel
- datasheet met specificaties van de gebruikte omvormer(inverter)
- bestand met de contourlijn (skyline)


Nauwkeurigheid van de aan te leveren gegevens:
- het pv vermogen volgens opgave fabrikant of volgens flash-data.
- hellingshoek op 1 graad nauwkeurig
- orientatie op 2 graad nauwkeurig
- max. uitgangsvermogen inverter volgens opgave fabrikant
- geografische positie op 0.1 graad nauwkeurig
- beschrijving van de "skyline" gezien vanuit de panelen (foto's,tekening)


Na ontvangst van uw aanvraag stuur ik u een offerte/factuur en de Voorwaarden.Verificatie opbrengst zonnepanelen.
De 80 kWh/m2 per jaar mythe.
U heeft zonnepanelen aangeschaft en u wilt weten of uw systeem wel voldoende stroom produceert. Tenslotte heeft u 2 jaar garantie. De leverancier van uw zonnepanelen heeft u waarschijnlijk verteld dat die opbrengst afhankelijk is van veel complexe factoren. Uw opbrengst bedraagt ongeveer 80 tot 100 kWh per m2 per jaar. Maakt u minder elektriciteit dan zal het wel een slechte zomer zijn geweest. Of u woont in het oosten van het land en daar is de opbrengst nou eenmaal wat lager. Maar hoeveel lager en wat nou precies een slechte zomer is, daar krijgt u dus geen antwoord op. Het komt er eigenlijk op neer dat u iets heeft gekocht waarvan u niet weet wat het behoort te doen. Uw systeem levert stroom dus het zal wel kloppen, of toch niet...

Zonnepanelen monitoren.
Inmiddels is door Siderea aangetoond dat zonnepanelen het veel beter doen dan men u probeert wijs te maken. 'Maar hoe kan ik dat dan controleren?' Speciaal voor dit doel beschikt Siderea over een succesvolle rekenmethode die de productie van een goed werkend pv-systeem kan nabootsen. Met behulp van actuele meetgegevens van het KNMI berekend Siderea achteraf de opbrengst van uw systeem.
Het enige wat u hoeft te doen is de berekende opbrengst vergelijken met de gerealiseerde opbrengst. U moet dus wel beschikken over een opbrengstmeter. Zolang de berekende en de gerealiseerde opbrengsten met elkaar overeenkomen (minder dan 10% verschil) is er weinig aan de hand en functioneert uw systeem goed. Is uw opbrengst veel lager dan berekend dan is er mogelijk iets aan de hand. Als u meer wilt weten over deze rekenmethodiek en de resultaten, klik dan hier. En om u alvast een idee te geven hoeveel elektriciteit een pv-systeem kan opwekken publiceert Siderea elke maand de opbrengstcijfers van een optimaal en een gemiddeld zonnestroomsysteem op 5 locaties in het land. Deze opbrengstcijfers vindt u terug op de LOB pagina.

Gegevens aanleveren.
Voor een nauwkeurige berekening dient Siderea te beschikken over een aantal gegevens van uw systeem. Het zal u niet verbazen dat het piekvermogen van de panelen de belangrijkste is. Maar ook de locatie, de orientatie en de hellingshoek van het systeem zijn van grote invloed op de opbrengst. Hoe nauwkeuriger u de gegevens aanlevert hoe preciezer de berekening. Op het
aanvraagformulier kunt u deze gegevens invullen.

Nauwkeurigheid.
Uit ervaringen met goed werkende systemen blijkt dat de berekende jaarproductie gemiddeld 1% afwijkt van de werkelijke jaarproductie. Op maandbasis is dat 5%.

Beschaduwing en obstructies.
Zonnepanelen zijn gevoelig voor direct zonlicht maar ook voor indirect licht. Dat noemen we diffuse straling. Diffuse straling is afkomstig uit de gehele hemelkoepel. Zodra de hemelkoepel, gezien vanuit de panelen, deels wordt afgeschermd door bijvoorbeeld bomen of gebouwen neemt de opbrengst af doordat er minder daglicht op de panelen valt. Alles wat (vanuit de panelen gezien) boven de horizon uitsteekt is van invloed op de productie.

De contourlijn.
Voor de berekening is het dus belangrijk dat de "skyline" van uw systeem bekend is. We noemen dit de contourlijn. U kunt de contourlijn voor uw pv-systeem invullen in een spreadsheet. Het bestand kunt u
hier ophalen. Deze spreadsheet bevat een aantal blauwgrijze velden die elk een segment van de hemelkoepel voorstellen. Elk segment is 15 graden breed en 5 graden hoog. Voor elk segment dient u te bepalen of er sprake is van een obstructie. Een "0" staat voor GEEN OBSTRUCTIE, een "1" voor OBSTRUCTIE. ALLE obstructies die de panelen kunnen "zien" EN boven de horizon uitsteken tellen mee. Bovenin de tabel wordt bijgehouden (in %) welk deel van de hemelkoepel afgeschermd wordt door de ingevulde obstructies. Voor systemen binnen een bebouwde omgeving komt u over het algemeen uit op ongeveer 5% of meer. Eenmaal ingevuld kunt u het bestand meesturen met het aanvraagformulier. Hieronder staat een voorbeeld van de contourlijn van een pv-systeem.

Voorbeeld van een contourlijn (skyline).