Garantie.
De zonnepanelen hebben vaak een vermogensgarantie tot 20 jaar na aanschaf. Een omvormer heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar en deze is vaak uit te breiden tot 10 jaar (kost extra). De complete installatie heeft een garantie van 1 a 2 jaar bij het bedrijf waar de set gekocht of geinstalleerd is. Informeer bij de leverancier naar de garantie-voorwaardes ingeval van defecten of een tegenvallende opbrengst.

Verzekering.
De installatie valt meestal automatisch onder de huisverzekering (opstal). Controleer bij de verzekeraar of dit klopt !!

Opbrengst bijhouden.
Noteer maandelijks hoeveel energie (kWh) de installatie gemaakt heeft.

PV systeem controleren.
U kunt uw zonnestroom systeem voor enkele tientjes een jaar lang laten controleren door Siderea. Siderea kan heel precies berekenen hoeveel stroom uw systeem per maand zou moet produceren. U kunt daarmee zelf controleren of uw systeem goed functioneert. Meer informatie kunt u vinden u op de
productpagina.

Waarom zonne-energie.
In Nederland valt jaarlijks ongeveer 1100 kWh/m2 aan daglicht op een zuidelijk georienteerd schuin dak. Een zonnepaneel kan dat daglicht (deels) omzetten in elektriciteit die zo het stopkontakt IN kan. Een vierkante meter zonnepaneel levert dan tot 200 kWh* aan schone stroom per jaar. De levensduur van zonnepanelen bedraagt zeker 20 jaar. Zonnepanelen (bij consumenten) leveren elektriciteit tegen een kostprijs van circa 10 eurocent per kWh.** MET zonnepanelen ben je dus voor 20 jaar verzekerd van een vaste prijs voor schone elektriciteit.

Een kilowattuur elektriciteit betrokken uit het net veroorzaakt grofweg 600 gram CO2 uitstoot. Dat komt omdat onze stroom voor 85% wordt opgewekt dmv het verbranden van fossiele brandstoffen (gas, kolen) en biomassa. Bij deze verbrandingsprocessen komt CO2 vrij. De overige 15% elektriciteit wordt opgewekt zonder dat er CO2 bij vrijkomt***. Bij het opwekken van zonnestroom komt helemaal geen CO2 vrij. Zonnepanelen (PV) zijn bovendien zeer gebruikersvriendelijk en vergen nauwelijks onderhoud.

*  onbeschaduwd dak, oriëntatie tussen ZO-ZW, dakhelling 30 graden.
** bij een totaalprijs van €1,50- per Wp (is incl. installatie, onderhoud en BTW).
*** voornamelijk stroom opgewekt uit wind, zon, water en nucleair.

Zonnepanelen op uw woning.
Een zonnepaneel maakt elektriciteit van daglicht. Deze elektriciteit is echter nog niet geschikt voor het elektriciteitsnet. Daarom zijn de panelen aangesloten op een zgn omvormer. Dit is een kast met elektronica die de zonnestroom* omzet in 230V wisselstroom. De uitgang van de omvormer wordt aangesloten op het electriciteitsnet in uw huis zodat er stroom geleverd kan worden. Zodra er genoeg daglicht op de panelen valt zal de omvormer inschakelen en stroom gaan leveren aan het net. Zonnepanelen aan het net noemen we een netgekoppeld zonnestroomsysteem.

* stroom uit zonnepanelen is gelijkstroom (DC). De spanning uit de zonnepanelen ligt meestal tussen de 200V en 600V.

Wat gebeurt er met mijn elektriciteitsrekening.
Het huishoudelijk elektraverbruik wordt geregistreerd met de elektriciteitsmeter in de meterkast. Deze meter registreert de stroom die het huis INGAAT en zodra u zonnepanelen heeft ook de stroom die het huis UITGAAT. Huishoudens met zonnepanelen leveren namelijk een groot deel van de opgewekte zonnestroom terug aan het landelijke electriciteitsnet. Deze teruggeleverde stroom wordt in mindering gebracht op de geleverde stroom. Dat heet salderen*. Bij een 'oude' meter met draaischijf gebeurt dit automatisch (meter gaat terugdraaien). Bij digitale meters gebeurt dit vaak niet, maar de netbeheerder zal op verzoek een geschikte meter plaatsen zodat salderen mogelijk wordt. Het laten verwisselen van de meter kost geld. Elke kilowattuur opgewekt door de zonnepanelen 'levert' een bedrag op dat gelijk is aan het op dat moment geldende stroomtarief (incl. Energiebelasting en BTW). Dus hoe hoger de elektriciteitsprijs, hoe hoger de vergoeding voor uw zonnestroom.
 
* Terugleveren en salderen is (vooralsnog) wettelijk toegestaan voor aansluitingen op het electriciteitsnet die kleiner zijn dan 3x80A (zogenaamde kleinverbruikersaansluiting)

Wat kost een pv-systeem.
Een pv-systeem bestaat uit zonnepanelen, bekabeling, inverter en bevestigings-materialen. De prijs van het zonnepaneel is afhankelijk van het geleverde piekvermogen (Wp*). Hoe meer vermogen uw zonnepanelen hebben, hoe hoger de electrische opbrengst. Een paneel van 200Wp is daarom 2 keer zo duur dan een paneel van 100Wp. De prijs van de omvormer is afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen (AC). Bekabeling en bevestigingsmaterialen zijn van RVS, koper en aluminium. En dat zijn niet de goedkoopste materialen.

Qua onderhoudskosten moet u denken aan ongeveer 1% per jaar. Dit omdat de omvormer na ongeveer 15 jaar vermoedelijk vervangen zal worden (levensduur).

Een voorbeeld.
Een compleet zonnestroom systeem van 3000Wp kost ongeveer €3500,-. Bent u een beetje handig op het dak en met electra dan kunt u het systeem zelf installeren en bespaart u daarmee op installatiekosten (~600 euro). Voor onderhoud moet u voor genoemd systeem rekenen op €1000 over 20 jaar.

Zo'n set van 3000Wp levert op jaarbasis gemiddeld 2500 kWh**, 20 jaar lang. De kostprijs van 1 kWh zonnestroom (inclusief aanschaf, installatie en onderhoud) komt daarmee uit op ongeveer 9 eurocent. Kortom, zonnestroom voor huishoudens is veel goedkoper en een stuk schoner dan electriciteit uit het net.

* vermogen bij een instraling van 1000W/m2 en een paneeltemperatuur van +25C.
** licht beschaduwd dak op ZW of ZO met een dakhelling van 40 graden.

Waar kan ik ze kopen.
Voordat u overstapt op zonnestroom is het aan te raden EERST uw elektriciteitverbruik in kaart te brengen en verspilling te voorkomen. Huishoudens met een laag electraverbruik hebben immers minder panelen nodig. Bijna alle daken zijn geschikt om zonnepanelen op te monteren. Een bouwvergunning is bijna nooit nodig. Bij een huurhuis moet je wel toestemming vragen aan de woningbouwcorporatie of verhuurder. Bij wie kopen? In Nederland zijn veel leveranciers actief die complete systemen aanbieden. Zelf installeren behoort tot de mogelijkheden. Laat u alles door de leverancier doen dan kost dat natuurlijk extra.