Welkom op de website van Siderea.

Siderea is een innovatief energie-adviesburo gespecialiseerd in opbrengstberekeningen voor zonnestroom. Siderea levert producten waarmee u inzicht krijgt in de prestatie van een zonnestroom-installatie.

Verder bevat deze website informatie over duurzame (hernieuwbare) energie. Dat is energie die niet ‘op’ raakt en ook niet vervuilt.

Maar waarom duurzame energie.
Onze energie is afkomstig uit één enkele bron. En deze bron is niet groot genoeg om in onze toekomstige energievraag te voorzien. Met andere woorden, de levering van energie is eindig zolang wij afhankelijk blijven van die ene (fossiele) bron.

Er wordt inmiddels wereldwijd al wel energie ‘gewonnnen’ uit duurzame bronnen. Helaas gaat dat nog mondjesmaat o.a. vanwege de dominante positie van fossiele energie monopolisten (producenten van kolen, olie en gas).

Maar ook desinformatie en een gebrek aan kennis en inzicht vertraagt de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

We moeten daarom snel afscheid nemen van ons fossiele gedachtegoed. Immers, duurzame energie kent geen alternatief.


Rob de Bree
SIDEREA