Energie besparen, het lijkt zo logisch. Goed voor het milieu, goed voor uw portemonnee. De overheid ziet graag dat u flink investeert in isolerende maatregelen en energiezuinige apparatuur. Maar is dat niet het paard achter de wagen spannen. En wat is er eigenlijk mis met ons energieverbruik. Siderea daalt af in een wereld waar fossiele alchemisten geen middel schuwen om u afhankelijk te houden van kolen, olie en gas.

Reacties en wetenswaardigheden over de wereld van (duurzame) energie.

Energiebesparing, zin of onzin.

Een ontluisterend kijkje in ons fossiele gedachtegoed.


Energie besparen, een "idee" van de overheid.
De overheid kan het maar niet genoeg benadrukken. We moeten en we zullen minder energie gebruiken want dat is goed voor de portemonnee en het milieu. Maar heeft al dat besparen wel zin en hoeveel gaat het milieu er dan op vooruit. En dan heb je ook nog die duurzame energie. Wat moeten we daar dan nog mee ?? Je krijgt bij deze overheidspropaganda een beetje het gevoel dat er iets heel anders aan de hand is. Want met ons energieVERbruik is helemaal niks mis. Het echte probleem is WAAR we de energie vandaan halen.

Energie besparen, een fossiele gedachte.
Volgens de overheid moeten we dus energie besparen omdat onze energie afkomstig is uit een vervuilende bron die 'op' raakt. Maar stel nou dat uw energie niet afkomstig is uit zo'n fossiele bron maar uit een duurzame bron.
Volgens bovenstaande redenering vervalt dan elke 'noodzaak' om nog langer energie te besparen. Immers, u gebruikt energie uit een duurzame bron die niet vervuilt en niet 'op' raakt. Daar kunt u dus net zo veel van gebruiken als u wilt. Waarom dan al dat gedoe met besparen.

In werkelijkheid is energiebesparing een 'fossiele gedachte' bedoeld om te voorkomen dat u duurzame energie gaat gebruiken. Er zijn namelijk een hoop bedrijven die goed geld verdienen aan uw fossiele verbruik en die zien liever niet dat u zelf (schone) energie gaat opwekken. Energiedeskundigen spelen dit spelletje braaf mee. Deze 'fossiele alchemisten' worden dik betaald om toch vooral de aandacht te vestigen op zogenaamde 'verduurzaming' van de fossiele energiesector. Mooie voorbeelden van dit 'greenwashing' zijn schoon fossiel, CO2 opslag, biomassa, stadsverwarming, kernenergie, de HRe ketel, CO2 compensatie en de multi-fuel centrale. Ook de overheid doet een duit in het zakje middels wetgeving (verplicht isoleren, bouwbesluit), subsidies (onder het mom van 'innovatie') en bovenal veel desinformatie. Zelfs het wettelijk verplichte 'energielabel' (een lobby van de installatiebranche) heeft een verdacht sterke voorkeur voor een zo laag mogelijk energieverbruik in plaats van een zo hoog mogelijke inzet van duurzame energiebronnen. Alles staat dus in het teken van besparen. Maar hoe werkt het eigenlijk als je geen energie bespaart en toch overstapt op duurzame energie.

Gebouwgebonden duurzame energie.
Wist u dat er in de nieuwbouw per woning gemiddeld €25.000 wordt uitgegeven aan energiebesparende maatregelen. En dat er dan slechts sprake is van 50% energiebesparing t.o.v. niet isoleren. Wilt u 75% besparen dan lopen de kosten al snel op tot €40.000. Uw huis is nu zo goed geisoleerd dat het zelfs ongezond wordt om in te leven. U heeft een onderhouds-intensief ventilatiesysteem nodig om te kunnen ademen en in de zomer een airconditioner en zonwering om oververhitting van de woning tegen te gaan. Hierdoor begint uw energierekening weer aardig op te lopen.

Beter zou zijn om het huis niet m
éér te isoleren dan nodig is (comfort). U bespaart €40.000 en van dat geld koopt u een warmtepomp en een set zonnepanelen om de electriciteit voor de warmtepomp mee op te wekken. U produceert nu genoeg energie om het huis te verwarmen en warm water mee te maken. En met wat extra zonnepanelen dekt u ook nog eens uw huishoudelijk electriciteitsverbruik. U beschikt nu over een volledig duurzame energiehuishouding en u ontvangt alleen nog een rekening voor het hebben van een aansluiting op het electriciteitsnet. Ook bent u niet langer afhankelijk van fossiele energie(prijzen) en u vebruikt uitsluitend energie uit een schone bron. Er zit echter een fossiel addertje onder dit groene gras.

De fossiele wetgeving.
Bovenstaand voorbeeld is in Nederland wettelijk verboden!! U krijgt namelijk geen bouwvergunning als u uw huis niet voldoende isoleert. U bent dus wettelijk verplicht uw huis te isoleren en luchtdicht te maken. En mocht u toch in de verleiding komen 'iets' met duurzame energie te gaan doen dan hebben de fossiele alchemisten (in samenwerking met de overheid) een hele serie misleidende praatjes paraat staan om dat te voorkomen. Hier een lijstje met de meest populaire "argumenten":
- Ventilatiesystemen besparen energie.
- HR ketels zijn wel 20% zuiniger in het gebruik.
- Een warmtepomp werkt alleen met peperdure vloer- en wandverwarming.
- Zonnepanelen zijn heel erg duur en leveren niet genoeg op.
- Zonnecollectoren besparen veel gas.
- Bespaarde energie is gelijk aan duurzame energie.
- Stadsverwarming is duurzaam.
- Electriciteit uit een HRe ketel is duurzaam.

Siderea heeft het betreffende ministerie eens gevraagd commentaar te geven op het bewust verspreiden van bovenstaande desinformatie. Het antwoord was kort, duidelijk en bovenal verbijsterend:

"U heeft gelijk dat informatie niet klopt en het is ons ook bekend."

Energie tappen uit een ander vaatje.
Energie besparen kun je volhouden tot je een ons weegt maar feitelijk 'tap' je nog steeds energie uit een 'fossiel vaatje' en dat vaatje raakt hoe dan ook uitgeput. Is besparen dan niet het paard achter de wagen spannen? Immers, over enkele decennia al is er niet genoeg fossiele energie voor iedereen. Beter zou zijn om over te schakelen op een nieuwe energiebron. Want die is er wel degelijk. Deze "nieuwe" energiebron is er één die niet 'op' raakt of vervuilt. De bron heet hernieuwbare of duurzame energie en heeft als bijkomend voordeel dat het overal beschikbaar is. Dat betekent zoveel als dat je met deze bron je eigen energie kunt opwekken. Dus waarom nog besparen? Aan duurzame energie is immers geen gebrek.

Een Duurzame Energiehuishouding.
Hernieuwbare of duurzame energiebronnen zijn overal aanwezig en u kunt deze bronnen gebruiken om zelf energie mee op te wekken. Dus in plaats van fossiele energie te besparen gaat u duurzame energie produceren. Hierdoor ontstaat een duurzame(re) energiehuishouding. Energie betrokken uit lokaal aanwezige hernieuwbare bronnen (bijv. zonne-energie van uw dak, warmte uit de bodem) noemen we 'gebouwgebonden duurzame energie'. Maar is zo'n duurzame energiehuishouding op dit moment mogelijk? Het antwoord is "ja".

Conclusie.
Energie besparen is een verzinsel, een fossiele gedachte, bedacht om u afhankelijk te houden van fossiele energiebronnen. Het is namelijk niet de bedoeling dat u gaat nadenken over een duurzame energiehuishouding. De overheid, energiespecialisten, installateurs en fossiele energiemonopolisten werken nauw samen om dat te bereiken. En tot nog toe met succes.

Energie besparen is alleen dan zinvol indien het deel uitmaakt van een
PLAN voor een duurzame energiehuishouding.

Energie besparen, het waarom.
De energie die wij nu verbruiken is afkomstig uit zogenaamde 'fossiele' bronnen. U moet dan denken aan kolen, olie en aardgas. Door deze stoffen te verbranden komt warmte vrij en van die warmte 'maken' we electriciteit, we verwarmen er ons huis en water mee en we laten er allerlei voertuigen en machines op bewegen.

Dat we, volgens de overheid, energie moeten besparen komt omdat fossiele energiebronnen niet toereikend zijn om in onze toekomstige energievraag te voorzien. Met andere woorden, er is straks niet genoeg (fossiele) energie voor iedereen. Daarnaast is het verbranden van al die fossiele materialen niet echt geweldig voor ons leefmilieu (vervuiling) EN het is vrijwel zeker dat hierdoor het klimaat op aarde verandert (opwarming).

Energie besparen, het hoe.
Hoe gaat dat energie besparen eigenlijk in zijn werk. Energie besparen betekent gewoon dat je minder energie gaat gebruiken. Je kunt dat op 2 manieren doen:
a) minder energie verspillen (bijv. verlaag het sluipverbruik)
b) energie efficienter gebruiken (bijv, isoleren, zuiniger apparatuur gebruiken)
Het eerste doe je door je gedrag een beetje te veranderen, het tweede betekent dat je geld moet uitgeven voor een lagere energierekening.