Update "Siderea PV Simulator".

De Siderea PV Simulator heeft een update gekregen.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
- betere ondersteuning voor gedeeltelijk beschaduwde strings
- wijziging rendementskarakteristiek zonnepanelen

Beschaduwing van strings.
De simulator ondersteund al langer de mogelijkheid om meerdere "skylines" te koppelen aan één groep zonnepanelen. Effecten door (nabije) beschaduwing worden zo nauwkeuriger in beeld gebracht. De systematiek was dat de "skyline" met de meeste beschaduwing representatief is voor de hele groep (strings) zonnepanelen. Met andere woorden, ligt één zonnepaneel in de schaduw dan is dat zonnepaneel representatief voor de gehele string (qua stroom en spanning). Echter, in de praktijk hebben
onbeschaduwde panelen een fors hogere spanning dan een beschaduwd paneel (wordt gedicteerd door I-V karakteristiek zonnepaneel). Die hogere spanning werkt door in het afgegeven vermogen (vermogen = spanning x stroom). Door in vervolg rekening te houden met die hogere spanning van de onbeschaduwde panelen zal het afgegeven vermogen van een deels beschaduwde string de praktijk beter benaderen. Voor een pv-systeem met deels beschaduwde strings kan het verschil in berekende opbrengst (op jaarbasis) oplopen tot circa +2%.

Voor de "nerds" onder ons:
Behalve de spanning zal ook de (kring)stroom in een deels beschaduwde string iets hoger uitvallen dan wat je zou verwachten op basis van alleen het beschaduwde zonnepaneel. In de I-V karakteristiek ligt het MPP van de deels beschaduwde string "links" t.o.v. het MPP van het beschaduwde paneel. En een verschuiving naar "links" dicteert een toename van de stroom.


Rendementskarakteristiek van zonnepanelen.
Uit recent onderzoek blijkt dat zonnepanelen bij weinig licht iets beter presteren dan gedacht. Dat gaf aanleiding om de rendementskarakteristiek van de simulator aan te passen. Door deze wijziging zal de berekende opbrengst van een pv-systeem circa 0,35% hoger uitvallen.

Interactieve LOB bijgewerkt.
Deze update heeft invloed op de opbrengstdata van de LOB. De data van de LOB is daarom bijgewerkt.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2024, slechte maand.

De stroomproductie uit zonnepanelen was in maart 2024 circa 12% LAGER dan het langjarig gemiddelde (mrt 2001-2020). Voor het verschil per KNMI station kun je de tabellen raadplegen op de Interactieve LOB pagina.

Siderea start met GRATIS "PV Rekenformulier".

Per 1 juli 2024 start Siderea met een unieke GRATIS dienst.

Het "PV Rekenformulier".

Met dit web-formulier kan iedereen op eenvoudige wijze een betrouwbare opbrengstberekening maken voor elk denkbaar zonnestroom-systeem.
Behalve voor opbrengstprognoses kan het pv-rekenformulier ook gebruikt worden om een zonnestroom-installatie te monitoren (opbrengstcontrole).

Het formulier ondersteund zonnepanelen vanaf 50Wp tot 700Wp, diverse soorten omvormers, beschaduwing, vermogensbegrenzing en nog veel meer.
Bijzonder handig is ook dat je alle instellingen van het formulier kunt bewaren en laden vanaf je eigen computer.

Een testversie van het formulier is inmiddels beschikbaar. De komende maanden wordt er nog "gesleuteld" aan de gebruikersinterface. Rekentechnisch is het formulier volledig operationeel.

Het pv-rekenformulier is te bereiken via onderstaand web-adres:
https://www.siderea.nl/zonne-energie/api_form/

Heb je vragen of opmerkingen over het pv-rekenformulier, stuur dan een mail naar: rekenformulier@siderea.nl

Productie zonnestroom in Nederland.
Februari 2024, extreem slechte maand.

De stroomproductie uit zonnepanelen was in februari 2024 maar liefst 40% LAGER dan het langjarig gemiddelde (feb 2001-2020). Voor het complete overzicht zie de Interactieve LOB pagina.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2024, extreem goede maand.

De stroomproductie uit zonnepanelen was in januari 2024 circa 30% HOGER dan het langjarig gemiddelde (jan 2001-2020). Voor het complete overzicht zie de Interactieve LOB pagina.

Gegevens opvragen uit Interactieve LOB pagina.

Verschillende gebruikers van de Interactieve LOB pagina hebben Siderea verzocht het aantal stations (nu 17 locaties) verder uit te breiden. Aan dat verzoek heeft Siderea gehoor gegeven door een tabel beschikbaar te stellen met opbrengsten voor ALLE 32 KNMI stations/locaties.

De tabel bevat het complete LOB "archief" met maand- en jaaropbrengsten vanaf 2015 maar ook het langjarig gemiddelde per kalendermaand en per jaar (gemiddelde van 2001-2020) voor een "optimaal" en een "gemiddeld" pv-systeem.

Ook is er aparte tabel met alleen procentuele verschillen (per maand en jaar) t.o.v. het langjarig gemiddelde (2001-2020).

Gegevens uit de tabel zijn eenvoudig te kopieren/plakken in bijv. een spreadsheet voor verdere verwerking.

Beide tabellen kun je opvragen via de
Interactieve LOB pagina door op de betreffende link te klikken onder de tekst van het LOB plaatje.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2023, iets hoger dan gemiddeld.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in 2023 een kleine 3% hoger dan het langjarig gemiddelde (2001-2020). Voor het complete overzicht zie de Interactieve LOB pagina.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2023, zeer slechte maand.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in december 2023 circa 30% lager dan het langjarig gemiddelde (dec 2001-2020). Voor het complete overzicht zie de Interactieve LOB pagina.