LOB maand en jaar archief wordt verwijderd !!

Het Maand- en Jaar-archief met LOB opbrengsten wordt de komende weken verwijderd.
Wie dit archief toch probeert te benaderen wordt doorverwezen naar de
Interactieve LOB pagina.

Productie zonnestroom in Nederland.
Januari 2024, extreem goede maand.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in januari 2024 circa 30% HOGER dan het langjarig gemiddelde (jan 2001-2020). Voor het complete overzicht zie de
Interactieve LOB pagina.

Gegevens opvragen uit Interactieve LOB pagina.

Verschillende gebruikers van de
Interactieve LOB pagina hebben Siderea verzocht het aantal stations (nu 17 locaties) verder uit te breiden. Aan dat verzoek heeft Siderea gehoor gegeven door een tabel beschikbaar te stellen met opbrengsten voor ALLE 32 KNMI stations/locaties.

De tabel bevat het complete LOB "archief" met maand- en jaaropbrengsten vanaf 2015 maar ook het langjarig gemiddelde per kalendermaand en per jaar (gemiddelde van 2001-2020) voor een "optimaal" en een "gemiddeld" pv-systeem.

Ook is er aparte tabel met alleen procentuele verschillen (per maand en jaar) t.o.v. het langjarig gemiddelde (2001-2020).

Gegevens uit de tabel zijn eenvoudig te kopieren/plakken in bijv. een spreadsheet voor verdere verwerking.

Beide tabellen kun je opvragen via de
Interactieve LOB pagina door op de betreffende link te klikken onder de tekst van het LOB plaatje.

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.
2023, iets hoger dan gemiddeld.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in 2023 een kleine 3% hoger dan het langjarig gemiddelde (2001-2020). Voor het complete overzicht zie de
Interactieve LOB pagina.

Productie zonnestroom in Nederland.
December 2023, zeer slechte maand.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in december 2023 circa 30% lager dan het langjarig gemiddelde (dec 2001-2020). Voor het complete overzicht zie de
Interactieve LOB pagina.

Productie zonnestroom in Nederland.
November 2023, matige maand.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in november 2023 circa 5% lager dan het langjarig gemiddelde (nov 2001-2020). Voor het complete overzicht zie de
Interactieve LOB pagina.

Productie zonnestroom in Nederland.
Oktober 2023, matige maand maar wisselend beeld.


Zie de nieuwe interactieve
LOB pagina. Hier kun je ALLE LOB's opvragen door een jaar en een maand te kiezen (mbv de selectie-knoppen).

Productie vergelijken met het langjarig gemiddelde doe je als volgt:
- noteer de productie van een bepaalde maand
èn de productie volgens het langjarig maandgemiddelde.
- deel de gevonden productie door het gemiddelde
- vermenigvuldig met 100 en rond af op een geheel getal
- is het resultaat groter dan 100%, trek 100% af
- is het resultaat kleiner dan 100%, trek het resultaat af van 100%

De uitkomst is het percentage hogere (of lagere) productie t.o.v. het gemiddelde.

Het langjarig maandgemiddelde vraag je op met de linker-knop op "2001-2020" en de rechter-knop op de betreffende maand.

NIEUW: Interactieve LOB pagina.

De
LOB pagina is interactief. Je kunt voortaan ALLE LOB's eenvoudig opvragen door een jaar en een maand te kiezen (mbv de drop-down knoppen). Het aantal locaties is flink uitgebreid van 5 naar 17 voor een complete landelijke 'dekking'. Ook opbrengsten voor de lopende maand (en jaar) zijn direct opvraagbaar (wordt dagelijks bijgewerkt).

Langjarig (gemiddelde) opbrengsten vraag je op met de linker-knop op "2001-2020" en met de rechter-knop kies je een maand of "Jaar".

LET OP: de naam van de LOB pagina is gewijzigd in "lob.php" (dat was "lob_vorigemnd.html"). Heb je in het verleden een bookmark gemaakt van deze pagina, werk deze dan bij.

Het nog aanwezige LOB archief (per maand en per jaar) zal over enkele maanden worden verwijderd (is overbodig geworden).

Productie zonnestroom in Nederland.
September 2023, uitstekende maand.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in september 2023 maar liefst 10% tot 15% hoger dan gemiddeld (sept 2001-2020). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Augustus 2023, normale maand.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in augustus 2023 vrijwel gelijk aan het gemiddelde (2001-2020). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juli 2023, iets onder normaal.


De stroomproductie uit zonnepanelen lag in juli 2023 circa 3% lager dan "normaal" (gemiddelde van 2001-2020). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Juni 2023, recordmaand.


De stroomproductie uit zonnepanelen lag in juni 2023 maar liefst 25% procent hoger dan "normaal" (2001-2020). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Mei 2023, fors meer dan gemiddeld.


De stroomproductie uit zonnepanelen lag in mei 2023 circa 10% procent hoger dan "normaal" (2001-2020). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
April 2023, iets boven normaal.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in april 2023 enkele procenten hoger dan "normaal" (1991-2010). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.

Productie zonnestroom in Nederland.
Maart 2023, iets boven normaal.


De stroomproductie uit zonnepanelen was in maart 2023 enkele procenten hoger dan "normaal" (1991-2010). Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de
'Landelijke Opbrengstberekening'.