De bekendste toepassing is wel de omzetting van zonnestraling in thermische energie. Warmte dus. Bijvoorbeeld door het invallende zonlicht in een woning via vloeren en wanden om te zetten in warmte. We noemen dit passieve zonne-energie. Maar thermische zonne-energie kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van water. Met een zonnecollector wordt ingevangen zonnestraling omgezet in warmte. Een warmtewisselaar voert de warmte vervolgens af naar een geïsoleerd waterreservoir waar het wordt opgeslagen voor later gebruik.

Een meer recente toepassing van zonne-energie is het omzetten van daglicht en zonlicht in elektriciteit. Sommige materialen (zoals silicium) kunnen met een speciale behandeling gevoelig gemaakt worden voor daglicht. Indien zo'n materiaal wordt blootgesteld aan (zonne)straling ontstaat er een elektrische stroom. Dat noemen we het 'photovoltaïsch effect' (PV). De zo ontstane elektrische energie kan worden ingezet als energiebron.

De Zon als energiebron.


Zonnestraling is de grootste bron van energie op Aarde. Er bestaan dan ook veel toepassingen waarbij 'onze' Zon fungeert als energiebron.

Zonnepanelen leveren u dus elektriciteit afkomstig uit een duurzame bron. De opgewekte elektriciteit kunt u gebruiken voor uw huishoudelijke apparatuur maar ook combinaties met een andere duurzame bronnen zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld eens aan een electrische warmtepomp.

Hoeveel zonnepanelen u nodig heeft hangt af van uw energiebehoefte EN uiteraard van de opbrengst uit uw zonnepanelen. Maar hoe bepaal je eigenlijk de opbrengst uit een zonnepaneel.

Daarover vindt u meer informatie in het zijmenu. Behalve algemene informatie over zonnepanelen, vindt u daar ook de door Siderea berekende opbrengsten van zonnepanelen voor een vijftal lokaties in Nederland. Om u alvast een indruk te geven.

En voor uw eigen zonnestroomsysteem kan Siderea een betrouwbare opbrengstberekening maken. Dat kan erg handig zijn om te controleren of uw systeem wel goed functioneert (garantie) of om vooraf te bepalen hoeveel panelen u nodig heeft.

Met de introductie van deze unieke diensten hebben paneeleigenaren voor het eerst de mogelijkheid hun productie te verifiëren.

Met minder hoeft u geen genoegen te nemen.

De eerste bruikbare zonnecel is uitgevonden in 1954. Een zonnecel is een heel dun plakje photovoltaïsch materiaal (meestal silicium) met elektrisch geleidende aansluitstrippen. De afmetingen variëren van 10 x 10 cm tot wel 20 x 20 cm. Meerdere zonnecellen kunnen met elkaar verbonden worden en vormen dan een zonnepaneel. Een modern zonnepaneel bestaat uit 54 tot 72 in serie geschakelde zonnecellen. Meer kan natuurlijk ook.